Akademik
Akademik

İngilizce Hazırlık Okulu Vizyonu
Hazırlık Okulunun vizyonu öğrenciler tarafından tercih edilen, yenilikçi, kaliteli eğitim verebilen, en son teknolojinin  kullanıldığı,  akademik bilincin ve sorumluluğunun geliştirildiği bir dünya üniversitesi olmayı amaçlayan üniversitemize, İngilizceyi  etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirerek en üst düzeyde katkıda bulunmaktır.

İngilizce Hazırlık Programının Amacı  ve Kapsamı
İngilizce Hazırlık programının amacı, İngilizce dilinde eğitim görecek öğrencilere derslerini takip edebilme, alanlarıyla ilgili İngilizce dilinde yayınları izleyebilme, sosyal yaşamlarında gereksinim duyacakları İngilizce dili ihtiyaçlarına bir temel oluşturmaktır.

Hazırlık Okulu öğrencilerimiz eğitim programlarını tamamladıklarında Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) düzey tanımlarına uyumlu olarak dört temel dil becerisine  B1+ düzeyine ulaşmaktadırlar.

Hazırlık Okulu Eğitim Programı çağın getirdiği yeniliklere uyumlu olarak harmanlanmış eğitim modeli  entegre edilerek hazırlanmıştır. Bu sayede öğrencilerin  hedef dil öğrenimleriyle ilgili özellikle bireysel farklılıklarını karşılayacak kaynaklara okul dışında da ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, Proje odaklı öğrenme modelleriyle dil becerilerinin aktif olarak kullanılması öğrenilen bilginin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra öğrencilere öz düzenleme becerileri kazanmaları konusunda yönlendirmeler yapılmakta ve bu sayede  kendi performanslarını değerlendirebilen,güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan ve çalışma planları yapabilen öğrenciler yetiştirilmektedir.

Tüm bunlara ilaveten İngilizce Hazırlık Okulu üniversite personeline ve toplumun çeşitli  kurumlarına ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli dil eğitimi hizmeti vermektedir.Ayrıca,İngilizce Hazırlık Okulu bölgede geçerliliği ve güvenilirliği kabul gören İngilizce Seviye Tespit Sınavları hazırlayarak topluma iş alımlarında hizmet sunmaktan da gurur duymaktadır

Akademik Kadro
YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu idaresi, öğretim görevlilerinin üst düzey mesleki becerilere sahip olmalarına önem vermektedir.

YDÜ İngilizce Hazırlık Okulunda, bir kısmı anadili İngilizce olan, alanında tecrübeli ve kişisel gelişimine önem vererek güncel mesleki gelişmeleri takip eden toplam 20 öğretim elemanı görev yapmaktadır. İngilizce Hazırlık Okulu bünyesinde ayrıca çok kültürlü öğrenci profiline destek vermek adına İngilizcenin yanı sıra Arapça, Rusça ve Fransızca diline hakim öğretim elemanları da mevcuttur. Öğretim kadromuz, Pandemi sürecinde en kısa sürede tüm hazırlıklarını tamamlayıp en son teknolojiyi kullanarak çevrimiçi derslerini etkili bir şekilde vermiş, öğrencilerimizin mağdur olmamalarını sağlamıştır.