Dersler
Dersler

DERSLER

  • İngilizce Hazırlık Okulundaki eğitim programı, A1, A2, B1 ve B2 seviyelerini içeren iki dönemlik (4 seviye) bir programdır.
  • Modül Sonu Başarı Testinde başarılı olan öğrenciler bir sonraki seviyeye geçmeye hak kazanır. Başarılı olamayan öğrenciler modülü tekrar etmek zorundadır.
  • Öğrenciler, B2 düzeyine ulaşmak koşuluyla bir yarıyıl tamamladıktan sonra bölümlerinde programlarına başlayabilirler.
  • İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyen Tıp, Eczacılık ve Dişçilik öğrencileri için, İngilizce Hazırlık Okulundaki öğrenim süresi bir yıldır. Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği bölümlerindeki öğrencilerimiz için bölümlerine yönelik özel İngilizce terminolojisi içeren dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra bu öğrencilerimize verilen İngilizce eğitim seviyesi C1 düzeyine çıkmaktadır.
  • Öğrencilere tamamlanan her seviye için bir sertifika verilir.
  • Öğrencilerin bölümlerinde öğrenimlerine başlayabilmeleri için bir akademik yılın sonunda minimum A2 düzeyinde sertifika almaları gerekmektedir.
  • İngilizce Hazırlık Okulu Eğitim Programı tamamlama seviyesi, öğrencilerin İngilizce kurslarında almaları gereken saat/görev sayısını belirleyecektir.

Her seviyede alınan dersler aşağıdaki gibidir

A1: ENG 010
A2: ENG 011
B1: ENG 020
B2: ENG 021
C1 ESP 1: ENG 030
C1 ESP2: ENG 031

ENG 010

 Bu modül, öğrencilerin CEFR A1 Seviyesine ulaşmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler, aşina oldukları rutin durumlarda doğrudan ve kolay bilgi alışverişi gerektiren günlük yinelenen iletişim konularını kullanabilecekleri A1 seviyesinde dil yeterliliği kazanacaklar.

ENG 011

Bu modül, öğrencilerin İngilizce dilinin temel kullanıcılarına, yani günlük durumlarda yaygın olarak kullanılan ifadeler ve temel kelime dağarcığı ile iletişim kurabilenlere karşılık gelen CEFR A2 seviyesinde dil yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

ENG 020

Bu modülün amacı, öğrencilerin İngilizce dilinin bağımsız kullanıcılarına, yani ana dili İngilizce olanlarla çaba harcamadan iletişim kurmak için gerekli akıcılığa sahip olanlara karşılık gelen İngilizce dil yeterlilik CEFR B1 seviyesini kazanmalarını desteklemektir.

ENG 021

Bu modül, öğrencilerin bağımsız İngilizce kullanıcılarına, yani ana dili İngilizce olanlarla çaba harcamadan iletişim kurmak için gerekli akıcılığa sahip olanlara karşılık gelen CEFR B2 seviyesine ulaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma konusundaki akademik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.