Dersler
Dersler

DERSLER

  • İngilizce Hazırlık Okulu eğitim programı, A1, A2, B1, B1+ ve B2 seviyelerini içeren iki dönemlik (4 seviye) bir programdan oluşmaktadır.
  • Modül Sonu Başarı Testinde başarılı olan öğrenciler bir sonraki seviyeye geçmeye hak kazanırlar. Başarılı olamayan öğrenciler modülü tekrar etmek zorundadırlar.
  • Öğrenciler, B2 düzeyine ulaşmak koşuluyla bir yarıyıl tamamladıktan sonra bölümlerinde programlarına başlayabilirler.
  • İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyen Tıp ve Diş Hekimliği öğrencileri için, İngilizce Hazırlık Okulundaki öğrenim süresi bir yıldır. Tıp ve Diş Hekimliği bölümlerindeki öğrencilerimiz için bölümlerine yönelik özel İngilizce terminolojisi içeren dersler verilmektedir.
  • Öğrencilere tamamlanan her seviye için bir sertifika verilir.
  • Öğrencilerin bölümlerinde öğrenimlerine başlayabilmeleri için bir akademik yılın sonunda minimum A2 düzeyinde sertifika almaları gerekmektedir.
  • İngilizce Hazırlık Okulu Eğitim Programı tamamlama seviyesi, öğrencilerin İngilizce kurslarında almaları gereken saat/görev sayısını belirleyecektir.

Programımızda bulunan dersler aşağıdaki gibidir:

ENG 010 (A1 seviyesi)
ENG 011 (A2 seviyesi)
ENG 020 (B1 seviyesi)
ENG 021 (B1+ seviyesi)

ENG 022 (B2 seviyesi)

ENG 030: B2 ESP 1

ENG031: B2 ESP 2

ENG 032: B2 ACADEMIC

 

ENG 010

Bu modül, öğrencilerin CEFR A1 Seviyesine ulaşmasını amaçlamaktadır. Bu modüle öğrenciler, aşina oldukları rutin durumlarda doğrudan ve kolay bilgi alışverişi gerektiren günlük yinelenen iletişim konularını kullanabilecekleri A1 seviyesinde dil yeterliliği kazanacaklardır.

ENG 011

Bu modül, öğrencilerin İngilizce dilinin temel kullanıcılarına, yani günlük durumlarda yaygın olarak kullanılan ifadeler ve temel kelime dağarcığı ile iletişim kurabilenlere karşılık gelen CEFR A2 seviyesinde dil yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

ENG 020

Bu modülün amacı, öğrencilerin İngilizce dilinin bağımsız kullanıcılarına, yani ana dili İngilizce olanlarla çaba harcamadan iletişim kurmak için gerekli akıcılığa sahip olanlara karşılık gelen İngilizce dil yeterlilik CEFR B1 seviyesini kazanmalarını hedeflemektedir.

ENG 021

Bu modül sonunda öğrencilerimiz günlük hayatta ihtiyaç duyacakları İngilizceyi tam olarak öğrenmelerini hedefler. Bu modül bitiminde öğrencilerimiz yaşadıkları olay ve tecrübeleri, fikir ve planları çok kapsamlı olmasa da basit bir şekilde aktarabilirler. Birçok konuda anlaşılır ve ayrıntılara yer veren metinler yazabilirler.

ENG 022

Bu modül, öğrencilerin bağımsız İngilizce kullanıcılarına, yani ana dili İngilizce olanlarla çaba harcamadan iletişim kurmak için gerekli akıcılığa sahip olanlara karşılık gelen CEFR B2 seviyesine ulaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Karmaşık fikir ve düşünceleri anlayıp kolaylıkla karşılık verebilirler. Çok kapsamlı konularda metin yazabilirler.

ENG 030: B2 ESP1

Bu modülde Tıp fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim alacak öğrencilerimiz sağlık bilimlerine yönelik özel terminoloji içeren kaynaklar kullanarak hazırlanmış bir programı takip ederler. Ayrıca bu modülde akademik becerilerin kazanılması hedeflenmektedir.

ENG 031: B2 ESP 2

Bu modülde ESP1 dersinin devamı olarak bölüm İngilizcesine yönelik çalışmalar yer almaktadır. Öğrencilerimiz sağlık bilimlerine yönelik konularda projeler hazırlayıp sunumlar yapmaktadırlar.

ENG 032: B2 ACADEMIC

Bu modülde B2 seviyesini tamamlamış öğrencilerimiz için Akademik becerilerin geliştirilmesi için detaylı çalışmalar yapılmaktadır.