Kitap Dışı Materyaller
Kitap Dışı Materyaller

İngilizce Hazırlık Okulu Tarafından Hazırlanan Kitap Dışı Materyaller
Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda kullanılan ders kitaplarına ilaveten Hazırlık okulu okutmanlarının tecrübe,deneyim ve birikimlerinin derlendiği özel amaçlı kitap dışı materyaller de öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

Genel ingilizcenin yanısıra bölümlerine göre sınıflandırılmış ve kendi ihtiytaçları doğrultusunda eğitim almakta olan hazırlık öğrencilerinin  ilgili bölüm programları ve terminolojisine uygun olarak hazırlanan bu materyaller özel amaçlı ingilizce öğreniminde çok etkili ve gerçekçi bir rol oynamaktadır.

English for Health Sciences
Ek kitapçıkların hedef kitlesi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp , Dişcilik ve Eczacılık Fakülteleri   hazırlık öğrencileri olup, kitapçıklar  öğrencilerin düzey ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Usage, Grammar and Everyday Vocabulary kitapçığı, sınıfta kullanılan ders kitaplarını destekleyen ve tamamlayan dilbilgisi ve kelime geliştirme materyalleri içermektedir. Reading kitapçığı öğrencilerin genel okuma becerilerini adım adım geliştirmeyi hedeflerken,  Scientific Vocabulary kitapçığı bilim içerikli okuma parçaları ile birlikte fen ve bilime ait kelimeleri konu içerisinde irdeler. Dersleri dinleyerek takip edebilme Tıp Fakültesinde son derece önemlidir. Listening and Speaking kitapçığı, öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmeyi hedef alan egzersizleri içermekte, konuşurken ise öğrencilerin kendilerine daha fazla güvenmeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

English For General English Groups
Bu kitabın amacı öğrencilere ders kitaplarının yanısıra günlük ingilizce çalışmalarına destek sağlayan , sınav sorularına hazırlayan ve bölümlerinde gerekli akademik ingilizce bilgilerinin temelini oluşturacak akademik okuma , dinleme ve yazma becerilerinin gelişmesini sağlayan materyaller içermektedir.